سرخط خبرها
خانه » امور مالی » گزارش های مالی

گزارش های مالی

گزارش عملکرد مالی شورای نهم

به نام خدا با سلام پیرو مصوبه شورای عالی کانون مبنی بر انتشار گزارش مالی،شورای مرکزی نهم، گزارش مذکور را جهت اطلاع اعضای محترم کانون منتشر می‌کند. هدف از انتشار این گونه گزارش‌ها، آگاهی اعضای محترم کانون از جزئیات مالی کانون با هدف شفاف‌سازی منابع درآمدی کانون و هزینه‌ها است.  

ادامه نوشته »

گزارش مالی دوره هشتم

به نام خدا با سلام پیرو مصوبه شورای عالی کانون مبنی بر انتشار گزارش مالی،شورای مرکزی هشتم، گزارش مذکور را جهت اطلاع اعضای محترم کانون منتشر می‌کند. هدف از انتشار این گونه گزارش‌ها، آگاهی اعضای محترم کانون از جزئیات مالی کانون با هدف شفاف‌سازی منابع درآمدی کانون و هزینه‌ها است.  

ادامه نوشته »

انتشار گزارش مالی شورای مرکزی هفتم

پیرو مصوبه شورای عالی کانون مبنی بر انتشار گزارش مالی شورای مرکزی هفتم، گزارش مذکور جهت اطلاع اعضای محترم کانون منتشر می‌شود. هدف از انتشار این گونه گزارش‌ها، آگاهی اعضای محترم کانون از جزئیات مالی کانون با هدف شفاف‌سازی منابع درآمدی کانون و هزینه‌ها است. دریافت فایل گزارش

ادامه نوشته »

گزارش مالی دوره هفتم

به نام خدا با سلام پیرو مصوبه شورای عالی کانون مبنی بر انتشار گزارش مالی،شورای مرکزی هفتم، گزارش مذکور را جهت اطلاع اعضای محترم کانون منتشر می‌کند. هدف از انتشار این گونه گزارش‌ها، آگاهی اعضای محترم کانون از جزئیات مالی کانون با هدف شفاف‌سازی منابع درآمدی کانون و هزینه‌ها است.  

ادامه نوشته »