سرخط خبرها
خانه » فارسی » اخبار » گزارش جلسه دوم شورای مرکزی دوره ششم

گزارش جلسه دوم شورای مرکزی دوره ششم

دومین جلسه کانون  شانزدهم شهریور در مرکز شهید بهشتی برگزار شد. حاضرین جلسه خانم‌ها و آقایان سیمین سکاکی٬ محمد شادمهری، وحید حسینی٬ مرجان نعیم آبادی ٬امیررضا پورفخرایی و سیاوش دهنوی بودند. ضمنن افرادی که تمایل به همکاری با کانون جهت برگزاری کارسوق دارند میتوانند پس از هماهنگی با آقای امیررضا پورفخرایی به شماره ۰۹۳۵۳۴۲۹۱۱۵ در جلسه‌ی روز شنبه نوزدهم شهریور که ساعت ۹ صبح در مرکز شهید بهشتی برگزار میشود حضور پیدا کنند.

 تصمیمات اتخاذ شده در جلسه :
– تکمیل دیتابیس کانون
– برگزاری دو کارسوق برای مراکز شهید بهشتی و فرزانگان
– راه اندازی سایت کانون