سرخط خبرها
خانه » اعضای هیات مدیره سوم | ۱۳۹۷

اعضای هیات مدیره سوم | ۱۳۹۷

به نام خدا

در زیر به معرفی اعضای هیات مدیره سوم کانون دانش آموختگان سمپاد نیشابور می پردازیم:

 

 خانم شیرین شکاری

سمت: رییس هیات مدیره

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۱

رشته تحصیلی: گرافیک

 

——————————————————————————————————

 آقای علی توکلی

سمت: نائب رییس هیات مدیره

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۵

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

 

——————————————————————————————————

جناب آقای سجاد حصاری

سمت: مدیر عامل کانون

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۵

رشته تحصیلی: پزشکی

 

——————————————————————————————————

 آقای سبحان دهنوی

سمت: خزانه دار کانون

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۵

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

 

——————————————————————————————————

 خانم لیلی سلیمان اف

سمت: عضو هیات مدیره

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۶

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

 

——————————————————————————————————

آقای محمدرضا تقی ئی

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۵

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

 

——————————————————————————————————

آقای ناصر دین محمدی

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۴

رشته تحصیلی: مهندسی برق

 

——————————————————————————————————

آقای رضا برزنونی

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

سال دانش آموختگی: ۱۳۹۵

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

 


 

پینوشت: با توجه به تغییر در نحوه ی مدیریت کانون از شکل شورایی به هیات مدیره،اسامی که در بالا مشاهده می فرمایید،اسامی اعضای هیات مدیره است.اسامی افرادی که پیش از تبدیل کانون به شکل هیات مدیره ای فعالیت می کرده اند تحت عنوان “اعضای شورای مرکزی” در سایت قرار گرفته است.